Aangifte Alarmsysteem: Alarm Group Belgium Mariakerke, Gent Adviseert

Dit moet geregistreerd worden via het meldpunt alarmsystemen – of ALINE: ALarm INformation Exchange. Dat doet u in enkele minuten via de website www.policeonweb.be. Dit moet u doen:

  • binnen de 10 dagen na ingebruikname.

  • binnen de 10 dagen na een wijziging aan de gegevens of het systeem.

  • binnen de 10 dagen na uitgebruikname van het systeem.

Let op: u moet het alarmsysteem zelf registreren met uw eID. Meldde u uw alarmsysteem aan bij de lokale politie vóór 1 september 2009? Ook dan moet u uw alarmsysteem opnieuw registreren via deze website. Hebt u uw alarmsysteem aangesloten op een alarmcentrale, dan registreert uw centrale het systeem bij het meldpunt en hoeft u niks te doen.

Hou bij de registratie alvast volgende gegevens bij de hand

  • Naam en adres van de plaats van installatie

  • Naam, adres, gsm-nummer en mailadres van de gebruiker

  • Aard risico van de plaats (juwelier, krantenwinkel, supermarkt ...)

  • Aard alarmsysteem: goederenalarm, vast persoonsalarm, mobiel alarm ...

  • Aard van het goed waar het systeem is geïnstalleerd (woning, bedrijfsgebouw ...)