Wetgeving Toegangscontrole

Op toegangscontrole is geen specifieke wetgeving van toepassing.

Nochtans dient rekening te worden gehouden met de aanbevelingen van de Privacycommissie (9 april 2008):

Standpunt van de privacycommissie over biometrie

De Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, kortweg de Privacycommissie heeft op 9 april 2008 haar advies uitgebracht over het verwerken van biometrische gegevens in het raam van authentificatie van personen.


Enkele belangrijke punten uit het advies:

  • Het 'biometrisch' gegeven wordt bevestigd als een 'persoonsgegeven'
  • Het gebruik van biometrie impliceert een 'gegevensverwerking'
  • De beginselen van de wet op de verwerking van persoonsgegevens moeten worden gehanteerd: finaliteit, proportionaliteit, subsidiariteit


Enkele belangrijke aanbevelingen

  • Opslag: geen opslag van biometrische referentie-informatie in een databank (m.a.w. bij voorkeur op de kaart of het toestel waarin de biometrische sensor is geplaatst)
  • Templates: geen opslag van 'onbewerkte' beelden van biometrishe gegevens maar te werken met 'templates' (vb. munitiae punten van een vingerafdruk)
  • Geen verzameling of verwerking zonder medeweten van de betrokkene
  • Beveiliging van het biometrisch systeem
  • Informatieverstekking aan de betrokkene
  • Opslagtermijn niet langer dan noodzakelijk voor de verwezelijking van de doelstelling(en)
  • Veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen ter bescherming van de persoonsgegevens

Nuttige links

www.privacycommission.be
Website van de commissie ter bescherming van de...
Lees meer...
www.policeonweb.be
Op deze website kunt u uw alarmsysteem online...
Lees meer...
www.vps.fgov.be
Site van de Algemene Directie Veiligheid en...
Lees meer...
www.anpi.be
ANPI, de Nationale Vereniging voor brand- en...
Lees meer...
www.bosec.be
BOSEC (Belgian Organisation for Security...
Lees meer...
www.vigilis.be
Een site over private veiligheid. De private...
Lees meer...
www.aliasecurity.be
Alarmgroup Belgium is lid van de Alarm Industrie...
Lees meer...
www.incert.be
INCERT is een kwaliteitsmerk voor de producten en...
Lees meer...
Webdesign Galia & M* | Aanmelden | © Alarm Group Belgium