Wetgeving Camera's

Op 11 juni 2007 trad de nieuwe ‘camerawet’ in werking (wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2007).

Tegenwoordig wordt enorm veel gebruik gemaakt van camera’s om straten maar ook talrijke privéplaatsen te bewaken.  Door de ontwikkeling van deze controletechniek bleken de bestaande algemene bepalingen van de privacywet niet langer te volstaan om het gebruik van camera’s te regelen, misbruik tegen te gaan en de privacy van de burger, die er zich vaak niet van bewust is dat hij wordt gefilmd, afdoende te beschermen.

Vandaag moeten de voorschriften van de nieuwe camerawet worden nageleefd telkens er een bewakingscamera wordt geplaatst (om misdrijven en overlast te voorkomen of de openbare orde te handhaven)

De nieuwe wet past op een concrete manier de belangrijke beginselen van de privacywet toe en legt op het vlak van de controle en informatieverstrekking duidelijke, nieuwe regels op.

De wet voorziet drie types van plaatsen voor de installatie van een camerabewaking. Ten eerste zijn er de niet-besloten plaatsen zoals een gemeenteplein of de openbare weg. Ten tweede zijn er de besloten plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek zoals een grootwarenhuis, de loketzaal van een bank, een restaurant,… Tenslotte zijn er ook de besloten plaatsen die niet toegankelijk zijn voor het publiek, zoals een familiewoning, de inkomhal van een appartementsgebouw, een fabriek,…

De camerawet schrijft verder voor op welke manier de beelden mogen bekeken worden en voorziet een radicaal verbod om bepaalde gevoelige gegevens te gebruiken. Ook het filmen van andermans eigendom wordt aan banden gelegd. De beelden mogen worden bewaard, maar de maximumtermijn is vastgesteld op 1 maand.

De verantwoordelijke heeft een informatieverplichting in die zin dat bewakingscamera’s nooit stiekem of heimelijk mogen worden gebruikt. Het aankondigen van een bewakingscamera dient te gebeuren via een pictogram. Iedereen die wordt gefilmd, heeft trouwens (indien de beelden ook daadwerkelijk worden opgenomen) een recht op inzage in de beelden.

Vooraleer u een bewakingscamera plaatst, dient u hiervan een specifieke aangifte te doen bij de Privacycommissie. In de praktijk gebeurt deze aangifte elektronisch via de website van de Commissie. Deze aangiften worden in het openbaar register van de Commissie (toegankelijk voor alle burgers) gepubliceerd. Voor de niet-besloten plaatsen dient u bovendien nog twee positieve adviezen te verkrijgen, zowel van de betrokken gemeenteraad als van de korpschef van de betrokken politiezone.

Wanneer u al bewakingscamera’s hebt geplaatst vóór de datum van inwerkingtreding van de camerawet, moet u ervoor zorgen dat u uiterlijk drie jaar na inwerkingtreding ervan aan de bepalingen van de camerawet voldoet.

Informatie camerawet en informatie privacycommission.

Nuttige links

www.privacycommission.be
Website van de commissie ter bescherming van de...
Lees meer...
www.policeonweb.be
Op deze website kunt u uw alarmsysteem online...
Lees meer...
www.vps.fgov.be
Site van de Algemene Directie Veiligheid en...
Lees meer...
www.anpi.be
ANPI, de Nationale Vereniging voor brand- en...
Lees meer...
www.bosec.be
BOSEC (Belgian Organisation for Security...
Lees meer...
www.vigilis.be
Een site over private veiligheid. De private...
Lees meer...
www.aliasecurity.be
Alarmgroup Belgium is lid van de Alarm Industrie...
Lees meer...
www.incert.be
INCERT is een kwaliteitsmerk voor de producten en...
Lees meer...
Webdesign Galia & M* | Aanmelden | © Alarm Group Belgium