ERKENNING: Op 20 mei 2010 werd de wet van kracht waarbij de activiteit van installatie en onderhoud van systemen en centrales om brand, gaslekken en ontploffingen te voorkomen of vast te stellen opgenomen werd als activiteit in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. Dit heeft voor gevolg dat elke onderneming die deze activiteit wenst uit te oefenen of aan te bieden, gehouden is hiervoor een erkenning te bekomen van de minister van Binnenlandse Zaken.  De beveiligingsondernemingen die nu reeds erkend zijn voor de conceptie, installatie en onderhoud van goederenalarmen (inbraakalarm) en persoonsalarmen (hold-upknoppen) moeten geen erkenningsdossier indienen.

ROOKMELDERS: In Vlaanderen is het sinds 5 juli 2009 verplicht om rookmelders te plaatsen in nieuwbouw- of gerenoveerde woningen. Het Vlaams Parlement keurde daarover vorig jaar een decreet goed. Het decreet verplicht om een rookmelder te plaatsen bij alle nieuwbouwwoningen of te renoveren woningen waar een bouwvergunning voor nodig is. Die verplichting bestaat al in Wallonië en Brussel.

Nuttige links

www.privacycommission.be
Website van de commissie ter bescherming van de...
Lees meer...
www.policeonweb.be
Op deze website kunt u uw alarmsysteem online...
Lees meer...
www.vps.fgov.be
Site van de Algemene Directie Veiligheid en...
Lees meer...
www.anpi.be
ANPI, de Nationale Vereniging voor brand- en...
Lees meer...
www.bosec.be
BOSEC (Belgian Organisation for Security...
Lees meer...
www.vigilis.be
Een site over private veiligheid. De private...
Lees meer...
www.aliasecurity.be
Alarmgroup Belgium is lid van de Alarm Industrie...
Lees meer...
www.incert.be
INCERT is een kwaliteitsmerk voor de producten en...
Lees meer...
Webdesign Galia & M* | Aanmelden | © Alarm Group Belgium