Fiscale aftrek particulieren

730 euro belastingsvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand.

U bent belastingplichtig en u doet een investering voor het beveiligen van uw woning (eigen woning of gehuurd) tegen inbraak of brand? Dan kan u vanaf nu belastingsvermindering krijgen als de werken worden uitgevoerd door een vakman.


Wie komt in aanmerking voor deze belastingsvermindering?

De belastingplichtige eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder.


Hoeveel bedraagt deze maatregel?

Het is een fiscale maatregel. U kan 50 % van de uitgaven met een maximumbedrag inbrengen in uw belastingen. Het geïndexeerde maxiumumbedrag voor de belastingsaangifte 2013 - inkomsten 2012 - bedraagt € 730.


Hoe gebeurt de belastingaangifte?

Investeringen die u laat uitvoeren in 2012 en die u betaalt in 2012, zijn aftrekbaar in aanslagjaar 2013. Investeringen die worden uitgevoerd in 2012, maar pas betaald worden in 2013, zijn aftrekbaar in aanslagjaar 2014.


Welke investeringen komen in aanmerking?

INBRAAK

 • Specifiek inbraakwerend glas;
 • Specifieke beveiligingssystemen tegen inbraak zoals veiligheidssloten, slotbeveiligingssystemen, grendelbeveiligingssystemen en kierstandhouders, die oorspronkelijk werden geïnstalleerd of later worden aangebracht op de gevelelementen, zoals deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken.

Zijn dus uitgesloten: de uitgaven voor de levering en plaatsing van gevelelementen als dusdanig: deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken. Meer info in dit advies werd gepubliceerd in het Staatsblad

 • Motor met anti-ophefsysteem voor elektrische garagepoorten

Kan voor slechts 25% van de totale waarde van de motor in aanmerking genomen worden voor de hier bedoelde belastingvermindering in plaats van de gebruikelijke 50%. Meer info in dit advies werd gepubliceerd in het Staatsblad.

 • Gepantserde deuren
 • Alarmsystemen
 • Camerasysteem uitgerust met een registratiesysteem 

BRAND

 • Waterblussers en poederblussers
 • Automatisch blustoestel voor verwarmingslokalen op stookolie
 • Deuren met brandweerstand van een half uur

Bekijk hier de volledige lijst met investeringen

Opgelet: Om van deze belastingvermindering te kunnen genieten – en ook om de kwaliteit van de installatie te garanderen - moeten de prestaties verplicht door een geregistreerde aannemer geleverd worden.


Wat zijn de verplichtingen van de geregistreerde aannemer?

 • Op de factuur vermelden van de woning waar de werken worden uitgevoerd.
 • Bewijs leveren van de kwaliteit van de installatie en de conformiteit volgens de wettelijke voorschriften.

Wat zijn de verplichtingen van de belastingplichtige?


De belastingplichtige moet het volgende ter beschikking van de FOD Financiën houden:

 • de facturen betreffende de aankopen en de prestaties die aan de basis liggen van de uitgaven.
 • het bewijs van de betaling van de bedragen die op deze facturen worden vermeld.
 • verklaring over de kwaliteit van de installatie (Om die te bekomen moeten de prestaties verplicht door een geregistreerde aannemer geleverd worden.)

Cumuleerbaarheid met andere maatregelen?


Deze maatregel is niet cumuleerbaar met de belastingverminderingen of de fiscale aftrek voor:

 • uitgaven die in aanmerking worden genomen als werkelijke beroepskosten.
 • uitgaven die gedaan zijn in het kader van elke investering, onder andere, de materiële vaste activa die dienen voor een beveiliging van de beroepslokalen.
 • energiebesparende investeringen.
 • de renovatie van een woning gelegen in een positieve actiezone van grote steden.
 • uitgaven gedaan voor vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen (sociale huisvesting)

Alle info vindt u hier

Nuttige links

www.privacycommission.be
Website van de commissie ter bescherming van de...
Lees meer...
www.policeonweb.be
Op deze website kunt u uw alarmsysteem online...
Lees meer...
www.vps.fgov.be
Site van de Algemene Directie Veiligheid en...
Lees meer...
www.anpi.be
ANPI, de Nationale Vereniging voor brand- en...
Lees meer...
www.bosec.be
BOSEC (Belgian Organisation for Security...
Lees meer...
www.vigilis.be
Een site over private veiligheid. De private...
Lees meer...
www.aliasecurity.be
Alarmgroup Belgium is lid van de Alarm Industrie...
Lees meer...
www.incert.be
INCERT is een kwaliteitsmerk voor de producten en...
Lees meer...
Webdesign Galia & M* | Aanmelden | © Alarm Group Belgium